Leiderschaps
coaching

LEIDERSCHAP COACHING

Je bent een leider in hectische tijden. Belanghebbenden doen dagelijks een appèl op je. Je wilt de grote lijn volgen, de koers die je voor ogen hebt. Intussen ben je stoepen aan het vegen, brandjes aan het blussen. Te veel ad hoc activiteiten die je afhouden van je doel. Ineffectieve communicatie met medewerkers put je uit. De neuzen moeten dezelfde kant op; een beetje rap graag. 

Aanpak

Ik begeleid leiders in  organisaties en bedrijven in het vergroten van effectieve communicatie over de koers die ze varen met hun bedrijf zodat medewerkers niet alleen helder krijgen wat van ze verwacht wordt, maar zich ook willen inzetten om de doelen te bereiken.

In één op één sessies hou ik je de confronterende spiegel voor, dwing ik je na te denken over je onderliggende drijfveren en begeleid ik je naar authentiek en krachtig leiderschap. Mijn achtergrond in bedrijfscommunicatie, expertise in zakelijke gespreksvoering gecombineerd met een jarenlange ervaring in uiteenlopende organisaties, staat borg voor een scherpe blik waarmee we patronen doorbreken en ter zake komen.

Je werkt intensief met mij aan alle aspecten van gespreksvoering zodat je regie krijgt op alle te voeren gesprekken die voor je van belang zijn, zakelijk én privé

Je doorziet je patronen, krijgt tools om ze te doorbreken en je toetst de opgedane inzichten aan casu uit de praktijk. 

Resultaat

Je wordt sterker in het uitdragen van je visie omdat deze gefundeerd is in een helder levensontwerp. Je brengt jezelf iedere dag mee naar de werkplek en je bent je bewust geworden van je kracht en van je beperkingen. Je communiceert effectief over je visie en doelen en bent autonoom in je besluiten. Je medewerkers ervaren je als transparant en ze voelen zich door je gezien en erkend. De workflow die eruit voortkomt levert behalve duidelijke resultaten een grote mate van zingeving op. 

Op locatie

Ik werk regelmatig met teams verder op locatie. Weg van de werkplek, praten we door op stevige thema’s in een solide, op maat gemaakt programma.

Gerhard Richter – Cage, 2006

Concrete Stappen

Je zit niet te wachten op oeverloze ‘heisessies’ die nergens toe leiden. Je committeert je aan duidelijke doelen en handelt ernaar.

Focus

De hectiek van elke dag neemt je volledig in beslag. Ik help je opnieuw te focussen op je doelen zodat de energie weer gaat stromen.

Op Locatie

Soms is het noodzakelijk de werkplek te verruilen voor een andere locatie om er een andere wind doorheen te laten waaien. 

Coach Den Bosch

drs. Astrid Rickelman

Ik kom graag in organisaties en bedrijven omdat ik hou van de bedrijvigheid en energie die er heerst. Ik ben in gesprek met leiders die invloed uitoefenen en die eraan hechten een heldere en deskundige sparringpartner tegenover zich te hebben. Met teams werk ik aan kernwaarden en effectieve interne communicatie.