Mijn moeder, intussen een gezegende 92 jaar oud, vraagt vaak aan mij: wanneer moet je weer lesgeven deze week? Ze bedoelt: heb je sessies deze week? Sessies relatiecoaching zijn voor haar eigenlijk rare evenementen. Vroeger had je geen relatiecoaching. Dan bleef je bij elkaar als de situatie niet absoluut de spuigaten uitliep. En je ging al helemaal niet met een buitenstaander over praten.

En er valt wat te zeggen voor het bij elkaar blijven, ook al is het vuur allang gedoofd en is de kou al ingetreden. Uit vertrouwdheid, gewenning of angst voor het onbekende. Niet alles hoeft benoemd te worden en het hoeft niet mateloos boeiend en inspirerend te zijn wat je elkaar te bieden hebt. En in iedere relatie is er wel wat aan de hand, nietwaar?

Toch blijft veel van wat niet besproken wordt, ergens in de lucht tussen twee geliefden hangen. Het lost niet zomaar op; het bezwaart en vergiftigt de lucht. Je kunt er voor kiezen gevoelens, emoties niet te delen maar dan moet je er intussen niet toch van alles van vinden. Dat gaat een ander namelijk zien aan je. Het ondermijnt de sfeer als je mokkend en dreinerig aanwezig bent en toch steeds volhoudt dat er niks is.

Langzaam treedt verwijdering in, neemt de intimiteit en seksualiteit af en ben je als stel langzaam een helling aan het afrollen. En wie bindt dan de kat de bel aan? Degene die er het meest onder lijdt. Soms komen stellen dan alsnog weer dichter bij elkaar en zijn ze blij dat ze op tijd het licht weer zagen. Vaker leiden de gesprekken tot verwijten, woede, dezelfde riedels, en dreigt het opgeven. Om maar van de ellende af te zijn. En dat is jammer.

Het overgrote deel van de stellen dat mij bezoekt krijgt naar eigen constatering meer grip op hun communicatie en gedrag. En ervaren een aanzienlijke verbetering van sfeer, sympathie, loyaliteit en intimiteit in hun relatie. Veel van mijn klanten zijn op zich in staat zelf te analyseren wat er steeds mis gaat in hun relatie of in hun eigen functioneren. Maar daarmee ben je er niet. Het doorbreken van een niet-effectieve of zelfs destructieve relatie, of het aangaan van moeilijke persoonlijke kwesties vergt moed, doorzettingsvermogen, helderheid en bovenal discipline. Eigenlijk net zoals dat het geval is bij elke zware klus. Ik trek stellen weg van het ravijn in mijn trajecten en dat vraagt om een actieve inbreng van de klanten zelf.

Ik ben daarbij steeds aanwezig en bereikbaar, ook tussen sessies in en na afloop van het traject. Ik ben direct en duidelijk en steek mijn nek uit in de feedback die ik geef. Dit wordt door mijn klanten soms als confronterend maar ook als verfrissend en helder ervaren. Ik ben toegewijd aan het resultaat en neem in de sessies de regie voor wat betreft de structuur en inrichting ervan voor mijn rekening. De invulling maken we gedrieën in respectvolle en diepgaande gesprekken. Helpt relatiecoaching? Je zou voor sessies bij mij kunnen komen en daarna doorgaan met precies hetzelfde gedrag als dat waarmee je binnen kwam maar dat zou gek zijn: je weet en kunt intussen beter.

Kom gerust eens kritisch kijken en luisteren in een kosteloos intakegesprek. En zie of ik  de wens kan helpen waarmaken, die veel mensen als beginpunt bij mijn trajecten uitspreken: “ik  streef in mijn leven naar iets mooiers”.

Klik hier voor de pagina Relatiecoaching